มีมากกว่าหนึ่งความเป็นจริงการศึกษาที่น่าตกใจกล่าวว่า